Mezinárodní servis

Společnost RENOMIA je členem prestižní celosvětové sítě pojišťovacím makléřů Worldwide Broker Network (WBN) s exklusivní licencí pro Českou republiku a Slovensko. Členové RENOMIA NETWORK tak mohou využívat veškerých zkušeností a služeb této prestižní světové sítě, která působí ve více než 70 zemích světa, zaměstnává 18 000 zaměstnanců a spravuje více než 25 mld. USD pojistného svých klientů.

Mezinárodní oddělení

Mezinárodní služby RENOMIA NETWORK zajišťuje specializované oddělení, ve kterém působí zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oblasti pojištění a zajištění na zahraničních trzích. Tým mezinárodního oddělení je výborně jazykově vybaven (angličtina, němčina, ruština, francouzština, italština, španělština).


Mezinárodní služby poskytované členům RENOMIA NETWORK:

 • informace o možných rizicích v zahraničí a řešení formou pojištění
 • komplexní pojištění v zahraničí (pojištění pohledávek, pojištění investic, pojištění přepravy, cestovní pojištění apod.)
 • zajištění velkých nebo nestandardních rizik
 • možnost celosvětového pojistného krytí
 • informace o předpisech a právním prostředí
 • pomoc v případě pojistné události v zahraničí


Přístup k mezinárodnímu know-how

Díky členství v RENOMIA NETWORK máte zajištěn přístup ke službám, dlouholetým zkušenostem a znalostem zahraničních subjektů působících v oblasti pojištění a řízení rizik, což umožňuje trvalé zvyšování kvality služeb a pojistné ochrany pro naše klienty.


Zajištění velkých nebo "nestandardních" rizik

Pro mimořádně velká nebo specifická rizika v oblastech jako je chemický, energetický nebo důlní průmysl, telekomunikace a další, kde tuzemský pojišťovací trh nemá dostatečnou kapacitu nebo zkušenost (např. pojištění odpovědnosti, ekologická rizika), specialisté RENOMIA NETWORK připraví pojistný program v rámci platné legislativy v zahraničí. Pojistné či zajistné krytí bude realizováno u stabilních pojistitelů a zajistitelů.  Program bude koordinován mezinárodním oddělením RENOMIA, která je k dispozici i v případě pojistné události a zajistí vyplacení pojistného plnění.

Přístup na mezinárodní pojišťovací trh prostřednictvím významných světových partnerů zajišťuje členům RENOMIA NETWORK i jejich klientům plnou informovanost o vývoji cen, podmínek a pojistných produktů.


Charakteristiky našich zajistných programů:

 • Výhodná cena i rozsah pojistného krytí
 • Spolupráce s renomovanými zajistiteli
 • Zajištění veškerých služeb
 • Kontinuální kontrola zajištění
 • Realizace dle platných legislativních norem
 • Spolupráce se zkušenými domácími pojistiteli

 


Kontaktujte nás