Přehled produktů RENOMIA NETWORK

RENOMIA NETWORK poskytuje firmám, podnikatelům a fyzickým osobám komplexní služby ve všech druzích pojištění. Spolupracujeme se všemi významnými pojistiteli a pro klienty zajistíme vždy nejlepší řešení.

V této části uvádíme přehled základních pojistných produktů.

Pojištění majetku
živelní pojištění – („All risk“, „vyjmenovaná rizika“)
pojištění pro případ odcizení a vandalismu
pojištění skla
pojištění lodí
pojištění veletrhů a výstav


Pojištění přerušení provozu

pojištění požárního přerušení provozu
pojištění přerušení provozu z důvodu výpadku
veřejných služeb
pojištění přerušení provozu v případě škody
u dodavatelů nebo odběratelů

Pojištění odpovědnosti
pojištění obecné odpovědnosti
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Pojištění technických rizik
pojištění strojů a strojních zařízení
pojištění elektronických zařízení
strojní a elektronické přerušení provozu

Stavebně-montážní pojištění

Pojištění přepravy
pojištění přepravy zásilek
pojištění odpovědnosti silničního dopravce
pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění vozidel
havarijní pojištění (havárie, živel, odcizení, vandalismus)
povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla)
pojištění čelního skla / skel vozidla
pojištění přepravovaných zavazadel
úrazové pojištění přepravovaných osob
pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
pojištění asistenčních služeb
pojištění ztráty hodnoty vozidla

Pojištění pohledávek
pojištění pohledávek

Pojištění bondů
pojištění bondů

Pojištění software a e-business
pojištění software a e-business

Pojištění životního prostředí
pojištění životního prostředí

Pojištění zpronevěry
pojištění zpronevěry

Pojištění únosu
pojištění únosu

Pojištění terorismu
pojištění terorismu

Pojištění kontaminace
pojištění kontaminace
pojištění stažení výrobku

Pojištění hospodářských rizik
pojištění lesů pro případ požáru a vichřice
pojištění plodin
pojištění hospodářských zvířat

Pojištění letadel
pojištění letadel

Pojištění záruk za spotřební daň
pojištění záruky (kauce)

Pojištění celního dluhu
pojištění ručitele celních dluhů

Pojištění formou kaptivní pojišťovny
pojištění formou kaptivní pojišťovny

Pojištění vlastnického práva k nemovitosti
pojištění vlastnického práva k nemovitosti

Pojištění zaměstnanců a soukromých osob
životní pojištění
úrazové pojištění
pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli
penzijní připojištění
cestovní pojištění
pojištění majetku a odpovědnosti občanů

 


Kontaktujte nás