Zabýváme se Vašimi názory a zkušenostmi

Hlavním cílem RENOMIA NETWORK je poskytovat klientům vysoce kvalitní služby.

Tohoto cíle jsme schopni dosáhnout, jestliže pečlivě nasloucháme zpětné vazbě od našich klientů a kvalitu našeho servisu dále rozvíjíme dle jejich připomínek a podnětů.

Abychom tento proces pro naše klienty zjednodušili, nastavili jsme v rámci RENOMIA NETWORK několik jednoduchých, ale závazných procesů, tzv. Reklamační řád. Klient tak má jasně definovanou možnost komunikace o případných nedostatcích, se kterými se setkal a které má vedení RENOMIA NETWORK zájem ihned napravit.  

Všichni členové RENOMIA NETWORK jsou při svém vstupu do sítě s Reklamačním řádem podrobně seznámeni a jsou povinni jej dodržovat.

Hlavní body Reklamačního řádu RENOMIA NETWORK
  • Členové RENOMIA NETWORK se řídí Etickým kodexem pojišťovacího makléře a platnou legislativou. Podrobnější informace jsou k dispozici Ikona FireFox zde.
  • S připomínkami či náměty, které se týkají služeb poskytovaných RENOMIA NETWORK, se klienti mohou obrátit na vedení RENOMIA NETWORK prostřednictvím adresy info@renomianet.cz nebo telefonu +420 724 370 378.  
  • Na každý podnět zareagujeme do 24 hodin a nabídneme možná řešení.
  • Jestliže se připomínka či reklamace týká postupu konkrétního člena RENOMIA NETWORK, informujeme vedení této společnosti, které zajistí, aby byla sjednána náprava.
  • Každou připomínkou se zabýváme individuálně, vyvozujeme důsledky a v případě nutnosti upravujeme postupy a pravidla fungování RENOMIA NETWORK.
  • Po uplynutí dostatečného časového úseku vedení RENOMIA NETWORK ověřuje, zda-li navrhované řešení či požadovaná náprava byly realizovány ke spokojenosti klientů.

 

 


Kontaktujte nás