:
Vždy ve Vašem zájmu.

Po přihlášení na intranet RENOMIA NETWORK získáte kompletní informace o exkluzivních produktech, nadstandardních podmínkách a dalších výhodách určených pouze pro členy RENOMIA NETWORK a jejich klienty.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Pojištění flotil – efektivní řízení rizik a úspora nákladů firmy

S provozem firemních flotil, bez ohledu na to, zda vozy slouží pro přepravu osob či nákladu, jsou spojeny stále vyšší náklady. Nemalá část z nich jde na vrub rizikovým situacím a následkům škod.

Pro ilustraci: v roce 2019 jen dopravní nehody na území ČR způsobily ekonomické ztráty přes 80 mld. Kč*

Rizika v dopravě a přepravě však lze, stejně jako i v dalších oborech, efektivně řídit. Specialisté v RENOMIA k tomuto účelu využívají nejen svou odbornost a dlouholeté praktické zkušenosti, ale stále více i moderní technologie. Nástroje vyvinuté v RENOMIA DIGITAL SERVICES nám umožňují zpracovat pro naše klienty přehlednou analýzu dopravních rizik a trendů škodních událostí a na základě této analýzy identifikovat příčiny a eliminovat všechny škody, jimž lze zabránit. Tímto cíleným a systematickým řízením škodního průběhu dokážeme optimalizovat náklady na pojištění, které v období probíhajících či očekávaných ekonomických turbulencí rostou a pro klienty je velmi obtížné získat atraktivní podmínky pojištění bez podpory zkušeného makléře.

Exkluzivní řešení RENOMIA

Z praktické zkušenosti RENOMIA v oblasti pojištění flotil vyplývá, že kvalitním řízením rizik lze systematicky snížit škodní průběh až o desítky procent a aktivní prací s tzv. rezervami v pojištění lze ušetřit až 10 % nákladů na roční pojištění.

Zaměstnanci mohou náklady na pojištění flotil i výši škod významně ovlivnit

Na základě podnětů od klientů RENOMIA vytvořila systém optimalizace pojistných rizik vozových parků a užitečné nástroje rovněž umí nabídnout přímo svým klientům.

Help+AssistNaše mobilní aplikace Help+Assist provede řidiče služebního vozidla všemi kroky pro bezproblémové řešení škodní události v ČR i v zahraničí. Zajišťuje a předává důležitá data on-line. Pomáhá řidiči chovat se racionálně a podle předem dohodnutých pravidel. Výsledkem jsou relevantní podklady ke škodě, které jsou rychle k dispozici – minimalizuje se tak výše nákladů na škodu a zjednoduší a zejména zrychlí se proces její likvidace. S vyřízením škodní události mohou pomoci přímo naši specialisté likvidace škod. Při splnění určitých podmínek má řidič firemního vozu díky aplikaci Help+Assist bezplatně k dispozici také službu Právník na telefonu, kterou může využít v případě dopravní nehody v tuzemsku i v zahraničí, a to v režimu 24/7. Tato služba zahrnuje například úvodní právní posouzení situace, doporučení dalších vhodných kroků nebo instrukce k zajištění důkazních prostředků a řádnému zdokumentování dopravní nehody. Služba dále zahrnuje úhradu nákladů na tlumočení a překlady. Limit na právní konzultaci je 5 000 Kč na jednu pojistnou událost.


Rychlá a kvalitní likvidace škod pomůže stabilizovat cash flow

Výhody mobilní aplikace HELP+ASSIST

Proces řešení pojistných událostí je v rámci RENOMIA plně digitalizovaný a funguje v režimu 24/7. Pro on-line komunikaci s námi využívají klienti systém Contact.RENOMIA, který umí mimo jiné hlídat termíny oprav, vyžádat si chybějící podklady nebo zasílat rekapitulace škod. RENOMIA je zároveň schopna nastavit a zajistit podklady pro rozúčtování, pomoci s fakturací spoluúčasti nebo identifikovat a klientovi srozumitelně vysvětlit tzv. „nelikvidní“ položky.

Současně máme nastavený systém pro on-line komunikaci s většinou velkých pojišťoven a také s řadou autorizovaných servisů. V případě požadavku na on-line komunikaci se servisem, se kterým dnes on-line propojeni nejsme, jsme připraveni tuto službu operativně doprogramovat.

Většina ze zhruba 75 000 pojistných událostí, které našim klientům v průběhu roku pomáháme řešit, je likvidována bez komplikací a klienti jsou s plněním ze strany pojišťovny spokojeni. Dochází ale i ke sporným situacím. V těchto případech se plně projevuje zkušenost našich specialistů likvidace v oblasti automotive, ale i majetkových, průmyslových a dalších škod a také pozice RENOMIA na českém trhu, kterou vždy využíváme ve prospěch našich klientů.

Nejkomplexnější služby v ČR a široká mezinárodní působnost

Vedle pojištění dopravy zajišťuje RENOMIA pro své klienty pojistné programy vztahující se k ochraně hmotného i nehmotného majetku nebo k řešení odpovědnostních škod členů managementu a statutárních orgánů či zaměstnanců.

Trend růstu škodS rostoucími riziky a jejich proměňující se skladbou (ještě před pár lety například rizika kybernetických útoků zajímala jen málokoho a dnes se týkají prakticky všech firem) přirozeně rostou i náklady na pojištění a zároveň se snižuje kapacita pojištění, tzn. ochota pojistitelů rizika upisovat. Pojistitelé tak reagují zejména na růst výše škod a na risk manažerech a pojišťovacích makléřích je, aby pro své klienty našli způsob, jak se s touto situací co nejlépe vypořádat.

RENOMIA je největší pojišťovací makléř v České republice a je také jedním z nejvýznamnějších v regionu střední a východní Evropy – v 11 zemích tohoto regionu působí RENOMIA přímo a ve více než 30 zemích prostřednictvím svých partnerských sítí. Služby na ostatních kontinentech zajišťuje RENOMIA ve spolupráci se svým strategickým partnerem a 4. největším pojišťovacím makléřem světa, společností Gallagher. Během svého bezmála 30letého fungování si RENOMIA vybudovala výborné vztahy s tuzemskými a zahraničními pojistiteli a je tak připravena svými profesionálními službami podporovat rozvoj podnikání svých klientů kdekoli na světě.  

Autor: Radek Bureš
ředitel oddělení pojištění vozidel pro CEE
RENOMIA

 

*(zdroj: nehody.cdv.cz)

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

RENOMIA NETWORK
Na Florenci 15
Budova Florentinum, vchod C
110 00 Praha 1

info@renomianet.cz
+420 221 421 791